True Story Company transparant

PRIVACYVERKLARING YOUR SOCIAL MEDIA BUDDY
Augustus 2022
Jouw privacy is belangrijk voor Your Social Media Buddy. Your Social Media Buddy verwerkt persoonsgegevens
alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG).
Over ons
Deze website wordt beheerd door Your Social Media Buddy. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor
de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.
Je kunt Your Social Media Buddy bereiken via:
YSMB
Gouwsluisseweg 96
2405 XS Alphen aan den Rijn
KvK: 67926835
E-mail: dirkjan@yoursocialmediabuddy.com
De verwerkingen
Wij verwerken persoonsgegevens in de volgende situaties:
NAWTEW-gegevens
Middels deze website, onze social media, visitekaartjes, e-mail, aanmeldingsformulieren, telefoon en/of
netwerkevenementen ontvangen wij veel persoonsgegevens. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Naam;
• Adres;
• Woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Website.
Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Als jij een vraag aan ons stelt, geef je ons toestemming om jouw gegevens te verwerken om de
vraag te beantwoorden.
• Wij verwerken persoonsgegevens om aanmeldingen voor evenementen te registreren. Deze
verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, zonder deze gegevens
kunnen wij jou niet aanmelden voor het evenement.
• Het verkopen en van diensten en het nakomen van de dienstovereenkomsten, waaronder het
doen toekomen van offertes en facturen en het voeren van onze administratie daaromtrent. Deze
verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, zonder deze gegevens
kunnen wij geen overeenkomst aangaan.
• Het versturen van een nieuwsbrief en het doen van aanbiedingen via e-mail of social media
(inclusief via chatbots en apps). Deze verwerking doen wij op grond van jouw toestemming.
Financiële gegevens
Middels onze contracten, aanmeldformulieren en/of visitekaartjes ontvangen wij financiële gegevens. Dit
kunnen de volgende gegevens zijn:
• Bankrekeningnummer;
• Btw-nummer;
• BSN.
Deze gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Het doen van offertes, het opstellen van de overeenkomst, het opstellen en versturen van
facturen en het monitoren en incasseren van betalingen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de
uitvoering van onze overeenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst
aangaan.
• Om onze Btw-aangifte te doen, deze verwerking voeren wij uit om onze wettelijke verplichting na
te komen.
• Het plaatsen van advertenties op social media platforms namens onze klanten. Deze verwerking is
noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij een
deel van de overeenkomst niet uitvoeren.
Digitale gegevens
Via cookies, gebruikslogs van de website, overeenkomsten, aanmeldformulieren en social media platforms
(user generated content) ontvangen wij digitale gegevens. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• IP-adres;
• MAC-adres;
• Type apparaat waarmee je surft;
• Naam en inloggegevens op social media platforms, inclusief foto’s.
Deze gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Het optimaliseren van onze website voor op jouw apparaat (i.e. geoptimaliseerd voor mobiel, zorgen
dat je ingelogd blijft, vasthouden van gegevens op invoervelden en formulieren). Deze verwerking
doen wij op grond van jouw toestemming.
• De uitvoering van werkzaamheden die voortvloeien uit een overeenkomst (voor het plaatsen
berichten). Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, zonder
deze gegevens kunnen wij een deel van de overeenkomst niet uitvoeren.
• Het doen van aanbiedingen van diensten via social media (inclusief chatbots en apps) of het e-mailen
van de nieuwsbrief. Deze verwerking doen wij alleen op grond van jouw toestemming.
Overige persoonsgegevens
Via opnames van telefoongesprekken en bijeenkomsten op audio- of visuele media (waaronder Facebook live,
vlogs, et cetera) verwerken wij ook persoonsgegevens.
Deze gegevens zijn nodig voor de volgende doeleinden:
• De gegevens zijn noodzakelijk voor de nakoming van een overeenkomst met jou.
• We gebruiken de gegevens voor promotiedoeleinden. Bij deze verwerking hebben wij een
gerechtvaardigd belang die betrekking heeft op onze bedrijfsvoering, namelijk het vergroten van onze
bekendheid.
• De monitoring van de kwaliteit van onze dienstverlening. Bij deze verwerking hebben wij een
gerechtvaardigd belang die betrekking heeft op onze bedrijfsvoering, namelijk het waarborgen van
onze kwaliteit.
Bijzondere persoonsgegevens
Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens, met name jouw portret via foto’s en video. Deze gegevens
worden door ons verwerkt op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming of in de gevallen dat jij ze zelf
openbaar hebt gemaakt.
Bewaartermijnen
Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De
onderstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te
bewaren en/of beschikbaar te houden.
De gegevens die jij verstrekt hebt ten behoeve van een overeenkomst met ons, bewaren wij gedurende de
duur van de overeenkomst. Na afloop van de overeenkomst, zullen wij jouw gegevens binnen 1 jaar
verwijderen.
Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief zullen wij jouw gegevens binnen 1 maand verwijderen.
Gegevens die wij ontvangen op basis van jouw toestemming, zullen wij verwijderen binnen 1 maand nadat jij
jouw toestemming intrekt.
Met wie delen wij jouw gegevens?
Jouw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de
verwerking op zich zullen nemen.
Zo delen wij persoonsgegevens met de volgende partijen:
• Derden die (een deel van) de opslag van gegevens op zich nemen;
• Partijen die voor ons advertenties maken en plaatsen, o.a. op social media-kanalen;
• Partijen die de opslag en back-up van onze website faciliteren;
• Diensten waarmee wij documenten kunnen maken en bewerken.
Doorgifte aan een derde land
Een deel van de partijen met wie wij gegevens delen, zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens
kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze
gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.
Beveiliging persoonsgegevens
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor
een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op
randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website
teruggestuurd worden, wanneer jij de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden
op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].
Functionele cookies
Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van onze website uit te voeren. Via deze website worden
daarom functionele cookies geplaatst. Met behulp van deze cookies worden gegevens en voorkeuren
opgeslagen. Zo plaatsen wij bijvoorbeeld een cookie die jouw cookie-voorkeuren onthoudt. Wij kunnen onze
website daardoor zo goed mogelijk aanpassen op jouw surfgedrag en ervoor zorgen dat jij tijdens de sessie
meer gebruiksgemak ervaart. Wij zijn niet verplicht om jouw toestemming te vragen om deze cookies te
plaatsen of te lezen.
Google
Om advertenties beschikbaar te stellen gebruiken wij cookies van Google (YouTube, Ad Sense, DoubleClick),
deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over
het gebruik van cookies door Google vind je hier: [https://www.google.com/policies/technologies/ads/]. Meer
informatie over het beleid van Google kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/].
De Google cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.
Omdat wij bovendien graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik
van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom
analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.
SkimLinks
Via onze website worden daarnaast cookies geplaatst van SkimLinks. Deze cookies wijzen aan elke pc een
unieke identificatie toe, om loganalyse toe te staan en het aantal unieke gebruikers te bepalen. Zo kunnen er
gerichtere advertenties aan jou getoond worden. Meer informatie over de cookies van SkimLinks vind je hier:
[https://skimlinks.com/user-cookies/]. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.
Facebook
Daarnaast plaatsen we verschillende cookies van Facebook. Als jij bent ingelogd bij Facebook, plaatst Facebook
cookies waardoor jij berichten kan liken, of je status kan updaten. Daarnaast worden er cookies geplaatst die
ervoor zrogen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies
van Facebook vind je hier: [https://www.facebook.com/policies/cookies/]. Deze Facebook cookies worden
maximaal 2 jaar bewaard.
Gravatar
Als je een reactie op mijn website achterlaat, kun je met Gravatar daar een foto van jezelf bij laten plaatsen.
Gravatar plaatst in dat geval ook cookies. Deze cookies blijven maximaal … bewaard. Het privacybeleid van
Gravatar vind je hier: [https://automattic.com/privacy/].
Automattic
Wij plaatsen cookies van Automattic, die voor analyse-doeleinden onder andere het aantal bezoekers van onze
website bijhouden. Deze cookies zorgen onder meer voor de optimalisatie van onze website en helpt ons bij
het beantwoorden van e-mails. Meer informatie over het privacybeleid van Automattic vind je hier:
[https://automattic.com/privacy/].
De bewaartermijn van deze cookies is maximaal 2 jaar.
LinkedIn
Tenslotte plaatsen wij cookies van LinkedIn (LinkedIn Pixel), die jou trackt voor LinkedIn data. Meer informatie
over de cookies van LinkedIn vind je hier: [https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=nl_NL]
Deze LinkedIn cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.
Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de
help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden
over hoe je cookies uit kunt schakelen.
Links
Op onze website zul je links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of
button te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik
maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende
website.
Rechten
Wij informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via
dirkjan@yoursocialmediabuddy.com.
Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken
deze te laten rectificeren of te wissen.
Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld,
wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, wij jouw persoonsgegevens niet
meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de
verwerking.
Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar
tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen jouw
persoonsgegevens daar niet meer voor worden ingezet.
Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare
vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had
gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.
Toestemming intrekken
Hebben wij je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze
toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de
rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze zijn
gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen
direct op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

en_GB

Pin It on Pinterest

Subscribe to Launch Stories

Enter your name and e-mail to learn about product launch related topics like marketing, planning, social media, risk management, planning and funding.